Evenementenfotografie

Het fotograferen van evenementen vereist van de fotograaf dat hij of zij constant op de hoogte van wat er werkelijk gaande is binnen de ruimte. In het ideale geval wordt dit gedaan zonder verstoring van de gasten en mensen.  De elementen van fotojournalistiek en straatfotografie worden hiermee gecombineerd. De fotograaf beweegt zich tussen de menigte zonder al te veel opgemerkt te worden om op die manier te documenteren wat er gaande is; zonder er zelf deel van uit te maken. Dit is evenementenfotografie in haar puurste vorm en wordt er goed verslag gelegd van een evenement of gebeurtenis.